แผ่นยิปซั่มตราช้าง

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในห้อง  ความหนา 9มม ใช้สำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดาน  ส่วนความหนา 12มม และ 15มม ใช้สำหรับติดตั้งที่ผนังห้อง  แผ่นยิปซั่มตราช้าง มี 4 ชนิด ดังนี้