ฉนวนไมโครไฟเบอร์
Picture of ฉนวนสำหรับงานบ้านและทั่วไป
ไมโครไฟเบอร์ รุ่นงานบ้านและสำหรับงานทั่วไป มีความสามารถในการป้องกันความร้อนสูง ประหยัดค่าไฟ กันเสียงรบกวน ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดนำ และ ทนแรงกด อายุการใช้งานนาน

Picture of ไมโครซิลลิ่ง
ไมโครซิลลิ่ง ใช้สำหรับติดตั้งบนโครงคร่าวเพดานทีบาร์ มีคุณสมบัติดูดซับเสียง ลดเสียงรบกวนภายในห้อง เหมาะกับอาคารต่างๆ

Picture of ฉนวนสำหรับงานอุณหภูมิสูง
เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับใช้งานที่ต้องการทนอุณหภูมิสูงถึง 540 °C น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับห่อหุ้มเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อลมร้อนต่างๆ ในห้องครัว ผนังตู้อบ ผนังหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ

Picture of ไมโครโคเวอร์
เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับห่อหุ้มงานท่อส่งน้ำร้อน น้ำเย็นและท่อไอน้ำรวมทั้งท่อส่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล และที่พักอาศัย เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ โดยอุณหภูมิใช้งานได้ 350 °C

Picture of ฉนวนหุ้มภายนอกท่อลมปรับอากาศ
เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับงานหุ้มท่อส่งลมเย็น หรือลมร้อนของอาคาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เกต โรงงาน สำนักงาน และบ้านพักอาศัย เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่อลมให้คงที่ และสม่ำเสมอ โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 °C

Picture of ฉนวนหุ้มภายในท่อลมปรับอากาศ
ฉนวนหุ้มภายในท่อลมปรับอากาศ เป็นฉนวนบุภายในท่อส่งลมเย็นหรือลมร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่อลมให้คงที่และสม่ำเสมอ และ ช่วยดูดซับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ และเสียงจากการไหลผ่านของลมภายในท่อที่ความเร็ว 10 m/s (2,000 fpm) โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 °C