แผ่นเอคโค่บล็อคตราช้าง
Picture of แผ่นเอคโค่บล็อคตราช้าง
แผ่นเอคโค่บล็อคตราช้าง มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง โดยการฉลุลวดลายทั้งรูวงกลม และรูสี่เหลี่ยม กรุหลังแผ่นด้วยแผ่นดูดซับเสียงกลาสแมท (Glass Matt)