ไม้อัดบางนา
Picture of ไม้อัดยางบางนา
ไม้อัดยางบางนา ผลิตจากโรงงานไม้อัดไทย หรือโรงเก่า ภายใต้ยี่ห้อ "ช้างสามเชือก" หรือ ยี่ห้อ "บางนา" ไม้อัดยางบางนา อยู่คู่ผู้ใช้ในประเทศไทยยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานสินค้า เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้โดยกว้างขวาง

Picture of ไม้อัดสักบางนา
ไม้อัดสักบางนา ผลิตจากโรงงานไม้อัดไทย หรือโรงเก่า ภายใต้ยี่ห้อ "ช้างสามเชือก" หรือ ยี่ห้อ "บางนา" ไม้อัดสักบางนา อยู่คู่ผู้ใช้ในประเทศไทยยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานสินค้า เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้โดยกว้างขวาง