คีรีบอร์ด
Picture of โพลีบอร์ด
โพลีบอร์ด บางคนเรียกว่า คีรีบอร์ด หรือ แผ่นไม้อัดเคลือบลาย ผลิตจากการนำกระดาษลายต่างๆ มาปิดผิวบนแผ่นไม้อัด, แผ่น MDF หรือ บนแผ่นเรียบ ตามต้องการ