ไม้อัดฟิล์ม MR. FILM
Picture of ไม้อัดฟิล์ม
ไม้อัดฟิล์ม หรือ ไม้อัดหล่อแบบ หรือ บางคนเรียกว่า ไม้อัดดำ ใช้สำหรับงานก่อสร้างหล่อแบบต่างๆ ผิวของไม้อัดเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มบางๆ อัดด้วยความร้อนสูง มีความลื่น จึงสามารถนำมาใช้ในงานหล่อแบบได้จำนวนหลายครั้งต่อหนึ่งหน้า