Picture of ไม้อัดยางบางนา

ไม้อัดยางบางนา


ไม้อัดยางบางนา ผลิตจากโรงงานไม้อัดไทย หรือโรงเก่า ภายใต้ยี่ห้อ "ช้างสามเชือก" หรือ ยี่ห้อ "บางนา" ไม้อัดยางบางนา อยู่คู่ผู้ใช้ในประเทศไทยยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานสินค้า เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้โดยกว้างขวาง

1. ไม้อัดยางบางนาภายนอก

ขนาด (น x ก x ย) ชนิดกาว น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสยิ่งเจริญ
4มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายนอก                   560  
5มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายนอก                   690  
7มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายนอก                1,080  
10มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายนอก                1,380  
15มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายนอก                1,890  
20มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายนอก                2,500  

 

2. ไม้อัดยางบางนาภายใน

ขนาด (น x ก x ย) ชนิดกาว น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสยิ่งเจริญ
4มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายใน                   435  
5มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายใน                   530  
7มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายใน                   770  
10มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายใน                   990  
15มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายใน                1,400  
20มม x 1.22ม x 2.44ม กาวภายใน                1,870