Picture of MDF

MDF


MDF คือการนำชิปไม้ยางพารามาบดอัดเป็นแท่งไฟเบอร์ขนาดเล็ก ผสมด้วยกาว และอัดเป็นแผ่นโดยความร้อนสูง
Product image Product image

1. MDF เปลือย

ขนาด (น x ก x ย) ชนิดไม้ น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสยิ่งเจริญ
2.6มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO001
4.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO002
6.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO003
9.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO004
12.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO005
15.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO006
18.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO008
25.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไม้ยางพารา       PMARO010

 

2. MDF เคลือบเมลามีน

ขนาด (น x ก x ย) เคลือบหนึ่งหน้า น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสยิ่งเจริญ
9.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีขาว                   570  PMARO011 
12.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีขาว                   565  PMARO013 
16.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีขาว                   750  PMARO015 
19.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีขาว                   820  PMARO017 
25.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีขาว                1,120  PMARO019 
           
9.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีพื้น                   645  PMARO021 
12.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีพื้น                   715  PMARO023 
16.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีพื้น                   815  PMARO025 
19.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีพื้น                   890  PMARO027 
25.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบสีพื้น                1,140  PMARO029 
           
9.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบลายไม้                   750  PMARO031 
12.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบลายไม้                   830  PMARO033 
16.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบลายไม้                   920  PMARO035 
19.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบลายไม้                   995  PMARO037 
25.0มม x 1.22ม x 2.44ม เคลือบลายไม้                1,240  PMARO039