Picture of โครงคร่าวผนังตราช้าง - พลัสวอลล์

โครงคร่าวผนังตราช้าง - พลัสวอลล์


โครงคร่าวผนังตราช้าง - พลัสวอลล์ เป็นโครงคร่าวของระบบฝาผนังยิปซั่มภายในบ้านและอาคาร ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เพื่อให้ทนทานต่อการเกิดสนิม พับขึ้นรูปเป็นรูปตัว C และ ตัว U สมำเสมอตลอดทั้งเส้น

ขนาด (ก x ส x ย) ชื่อสินค้า  น้ำหนัก บรรจุ ราคา/อัน รหัสผู้ผลิต ต้องใช้?
50มม x 34มม x 3ม พลัส C50 / หนา=0.4มม 1.1กก 10/50/200          60.00 8852429171746  
64มม x 34มม x 3ม พลัส C64 / หนา=0.4มม 1.3กก 10/50/200          70.00 8852429171753 เลือกมาหนึ่ง
74มม x 34มม x 3ม พลัส C74 / หนา=0.4มม 1.4กก 10/50/200          75.00 8852429171760  
             
52มม x 30มม x 3ม พลัส U52 / หนา=0.4มม 1กก 10/50/200          55.00 8852429171777  
66มม x 30มม x 3ม พลัส U66 / หนา=0.4มม 1.2กก 10/50/200          65.00 8852429171784 เลือกมาหนึ่ง
76มม x 30มม x 3ม พลัส U76 / หนา=0.4มม 1.3กก 10/50/200          70.00 8852429171791  
             
52มม x 30มม x 0.6ม พลัสซอย U52 / หนา=0.4มม 0.2กก 10/50/200          13.00 8852429171807  
66มม x 30มม x 0.6ม พลัสซอย U66 / หนา=0.4มม 0.24กก 10/50/200          15.00 8852429171814 ไม่จำเป็น
76มม x 30มม x 0.6ม พลัสซอย U76 / หนา=0.4มม 0.26กก 10/50/200          16.00 8852429171821  
             
ยาว 25มม สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม 0.7กก 500 อัน/กล่อง  73/กล่อง  8852429300658 เลือกมาหนึ่ง
ยาว 38มม สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม 1กก 600 อัน/กล่อง  100/กล่อง  8852429300641  
ยาว 10มม สกรูยิงโครง   500 อัน/กล่อง  153/กล่อง  8852429304618 ต้องใช้
ใช้ติดโครงผนัง แบรกเก็ต 0.02กก 20 อัน/กล่อง            5.00 8852429304625 ไม่จำเป็น
ยึดโครงผนัง C, U เข้าด้วยกัน คีมย้ำโครง   1 อัน/กล่อง     1,250.00 8852429304441 ไม่จำเป็น