Picture of อัลฟ่าบอร์ดตราช้าง

อัลฟ่าบอร์ดตราช้าง


อัลฟ่าบอร์ดตราช้าง มิติใหม่ของการตกแต่งฝ้าเพดาน เพิ่มการเล่นระดับที่สวยงาม มีให้เลือกตามลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ L, U, Z และ W

1. อัลฟ่าบอร์ดตราช้าง

ขนาด (สxก) ความยาว / ความหนา ชนิด น้ำหนัก ราคา/เส้น รหัสผู้ผลิต
100x300มม 2.4ม / 9มม L-Box 6กก          350.00 8852429118000
200x200มม 2.4ม / 9มม L-Box 6กก          350.00 8852429118017
200x400มม 2.4ม / 9มม L-Box 9กก          360.00 8852429118024
250x350มม 2.4ม / 9มม L-Box 9กก          360.00 8852429118031
100x300มม 1.2ม / 9มม L-Box 3กก          175.00 8852429181233
           
150x150x150มม 2.4ม / 9มม U-Box 7.9กก          430.00 8852429118062
200x200x200มม 2.4ม / 9มม U-Box 9กก          430.00 8852429118598
100x200x100มม 2.4ม / 9มม U-Box 6กก          430.00 8852429181240
           
100x100x200มม 2.4ม / 9มม Z-Box 6กก          350.00 8852429118079
200x250x100มม 2.4ม / 9มม Z-Box 8.25กก          350.00 8852429118604
200x200x100มม 2.4ม / 9มม Z-Box 7.5กก          350.00 8852429118611
           
100x100x100x100มม 2.4ม / 9มม W-Box 6กก          500.00 8852429118628

 

2. อัลฟ่าบอร์ดตราช้าง สำหรับต่อกับ L-box ขนาด 100x300มม

ขนาด ชื่อสินค้า มุม น้ำหนัก ราคา/เส้น รหัสผู้ผลิต
700x700x100มม ชิ้นงานเข้ามุมฉากใน 90o 2.6กก          240.00 8852429181257
400x400x100มม ชิ้นงานเข้ามุมฉากนอก 90o 1.4กก          200.00 8852429181264
700x700x100มม ชิ้นงานเข้ามุมมนใน รัศมี=300มม 2.6กก          260.00 8852429181271
400x400x100มม ชิ้นงานเข้ามุมมนนอก รัศมี=300มม 1.2กก          220.00 8852429181288