Picture of ปูนยิปซั่มและผ้าเทป

ปูนยิปซั่มและผ้าเทป


ปูนยิปซั่ม สำหรับฉาบรอยต่อฝ้าและผนังฉาบเรียบ, ปูนกาวติดผนัง, ปูนกาวตกแต่งพื้นผิว และ ปูนกาวติดบัวยิปซั่ม

ข้อมูลสินค้า

ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น บรรจุ ราคา/ถุง รหัสยิ่งเจริญ รหัสผู้ผลิต
ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส 120 25กก/ถุง          215.00   8852429307961
ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส 60 25กก/ถุง          215.00   8852429308111
ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส  1กก/ถุง            25.00   8852429308647
ปูนฉาบรอยต่อ-ผสมเสร็จ อีซี่จอยท์ 28กก/ถัง  455/ถัง    8852429306599
           
ปูนกาวติดผนัง อีซี่บอนด์ 25กก/ถุง          260.00   8852429106564
ปูนฉาบตกแต่งพื้นผิว อีซี่สกิม 25กก/ถุง          170.00   8852429308128
ปูนกาวติดบัว อีซี่โคฟ 25กก/ถุง          250.00   8852429303826
           
ผ้าเทปยิปซั่ม มาตรฐาน 3.5ซมx20ม 3ม้วน/ถุง          100.00   8852429006321
ผ้าเทปยิปซั่ม หน้ากว้าง 5ซมx25ม 3ม้วน/ถุง          160.00   8852429006291

 

สูตรการผสมปูนสำหรับรุ่นต่างๆ

ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส 120
การใช้งาน วิธีการใช้งาน
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม 90นาที
สัดส่วนการผสม ปูนฉาบ 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
วิธีการผสม 1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1
  2. ทิ้งไว้ 2 นาที
  3. เมื่อส่วนผสมซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด
พื้นที่การใช้งาน มากกว่า 70ม2 / 25กก หรือ 350กรัม / ม2 (ฉาบ 3 ครั้ง)
ระยะเวลาเก็บรักษา 6 เดือน (ก่อนเปิดใช้งาน)
 

 

 

 

ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส 60
การใช้งาน วิธีการใช้งาน
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม 60นาที
สัดส่วนการผสม ปูนฉาบ 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
วิธีการผสม 1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1
  2. ทิ้งไว้ 2 นาที
  3. เมื่อส่วนผสมซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด
พื้นที่การใช้งาน มากกว่า 70ม2 / 25กก หรือ 350กรัม / ม2 (ฉาบ 3 ครั้ง)
ระยะเวลาเก็บรักษา 6 เดือน (ก่อนเปิดใช้งาน)
 

 

 

 

ปูนฉาบรอยต่อ-ผสมเสร็จ อีซี่จอยท์
การใช้งาน วิธีการใช้งาน
การเก็บรักษา 1. ควรปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน
  2. หลังใช้งานแล้ว ทำความสะอาดผิวข้างถังและใส่น้ำสะอาดประมาณ 5-10มม ลงไปบนผิวหน้าปูน
      ที่เหลืออยู่ในถัง เพื่อลดการระเหยของน้ำในปูนฉาบ
พื้นที่การใช้งาน 56ม2 / ถัง (สำหรับการฉาบรอยต่อ 3 ขั้นตอน)
  14ม2 / ถัง (สำหรับการฉาบผิวหน้าแผ่นยิปซั่มที่ความหนาไม่เกิน 2มม)
ระยะเวลาเก็บรักษา 9 เดือน (ก่อนเปิดใช้งาน)
 

 

 

ปูนกาวติดผนัง อีซี่บอนด์
การใช้งาน วิธีการใช้งาน
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม 60นาที
สัดส่วนการผสม ปูนฉาบ 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
วิธีการผสม 1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1
  2. ทิ้งไว้ 2 นาที
  3. เมื่อส่วนผสมซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด
พื้นที่การใช้งาน มากกว่า 12ม2 / 25กก
ระยะเวลาเก็บรักษา 6 เดือน (ก่อนเปิดใช้งาน)
 

 

 

 

ปูนฉาบตกแต่งพื้นผิว อีซี่สกิม
การใช้งาน วิธีการใช้งาน
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม 80นาที
ระยะเวลาที่ปูนแข็งหลังผสม 120นาที
ความหนาในการฉาบ 2-5มม
สัดส่วนการผสม ปูนฉาบ 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
วิธีการผสม 1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 ทิ้งไว้ 2 นาที เมื่อส่วนผสมซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน 
      จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด
  2. ทำการฉาบรอยต่อโดยใช้ปูนฉาบตกแต่ง อีซี่สกิม และผ้าเทป จากนั้นทิ้งปูนให้แห้งตัว
  3. ฉาบปูนลงบนพื้นผิว โดยชั้นแรกหนา 2มม
  4. เมื่อปูนเริ่มแข็งตัวที่ผิวหน้า ตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ โดยใช้เกรียงที่แห้ง หรือเปียกเล็กน้อย ปรับตกแต่ง
     จนได้พื้นผิวที่เรียบตามต้องการ
  5. ทำตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง แต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เกรียงที่เปียกน้ำเล็กน้อย ขัดบนพื้นผิว เมื่อเสร็จสิ้น
      ขั้นตอนนี้คุณจะได้พื้นผิวที่ด้าน
  6. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้ว คุณจะได้พื้นผิวที่เป็นเงามันสวยงาม
พื้นที่การใช้งาน มากกว่า 12.5ม2 / 25กก (อ้างอิงจากความหนา 2มม)
ระยะเวลาเก็บรักษา 3 เดือน (ก่อนเปิดใช้งาน)
 

 

 

 

ปูนกาวติดบัว อีซี่โคฟ
การใช้งาน วิธีการใช้งาน
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม 45นาที
สัดส่วนการผสม ปูนฉาบ 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
วิธีการผสม 1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1
  2. ทิ้งไว้ 2 นาที
  3. เมื่อส่วนผสมซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด
พื้นที่การใช้งาน มากกว่า 100เมตร / 25กก 
ระยะเวลาเก็บรักษา 6 เดือน (ก่อนเปิดใช้งาน)