Picture of ฉนวนสำหรับงานอุณหภูมิสูง

ฉนวนสำหรับงานอุณหภูมิสูง


เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับใช้งานที่ต้องการทนอุณหภูมิสูงถึง 540 °C น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับห่อหุ้มเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อลมร้อนต่างๆ ในห้องครัว ผนังตู้อบ ผนังหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ

ขนาด (น x ก x ย) ความหนาแน่น ฟอย ราคา/ม้วน รหัสยิ่งเจริญ รหัสผู้ผลิต
50มม x 1.2ม x 10ม 24กก/ม3 1 หน้า 2,810.00   HT-1000 2450
50มม x 1.2ม x 10ม 32กก/ม3 1 หน้า 3,345.00   HT-1000 3250
50มม x 1.2ม x 2.4ม 32กก/ม3 1 หน้า 800.00   HT-1000 3250
50มม x 1.2ม x 2.4ม 40กก/ม3 1 หน้า 565.00   HT-1000 4025
50มม x 1.2ม x 2.4ม 40กก/ม3 1 หน้า 887.00   HT-1000 4050
50มม x 1.2ม x 2.4ม 40กก/ม3 1 หน้า 1,376.00   HT-1000 4075