Picture of สมาร์ทบอร์ด

สมาร์ทบอร์ด


สมาร์ทบอร์ด เป็นวัสดุไฟเบอร์ซิเมนต์บอร์ด ที่ใช้สำหรับงานฝ้าเพดาน ผนัง และแผ่นรองวัสดุต่างๆ มีคุณสมบัติเด่นในด้านการทนน้ำ ทนชื้น ปลวกไม่กิน เนื้อวัสดุเหนียว ดัดโค้งได้

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (น x ก x ย) ขอบ น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสยิ่งเจริญ
4มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 17.4กก     PVASM009
6มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 26.1กก     PVASM010
8มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 34.8กก     PVASM011
10มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 43.5กก     PVASM012
12มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 52.2กก     PVASM013
           
6มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบลาด 26.1กก     PVASM102
8มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบลาด 34.8กก     PVASM103

 

วิธีการใช้งาน

การใช้งาน วิธีการใช้งาน
การเลื่อย ตัด ตัดขนาดได้ด้วยเลื่อยมือ หรือเลื่อยไฟฟ้า โดยแนะนำให้ใช้ใบเลื่อยตัดเพชรขนาด 4 นิ้ว โดยเลื่อยไฟฟ้า
  ควรมีความเร็วรอบที่ 30-60 เมตร / วินาที
การเจาะ เจาะโดยใช้ดอกสว่าน Hi-speed แนะนำให้เจาะจากทางด้านหลังของแผ่น
การตอกตะปู 1. ยึดแผ่นโดยวัดจากมุมแผ่น 5 ซม ห่างจากขอบแผ่น 1.2ซม และระยะตอกตะปูแต่ละจุดห่างกัน 20ซม
  2. โครงคร่าวไม้ ให้ใช้ค้อนตอกตะปู 
  3. โครงคร่าวเหล็ก ให้ใช้สว่านที่มีแรงบิดสูงรอบไม่เกิน 2500rpm
การยึดผนังและฝ้า 1. แผ่นหนา 6มม ให้ใช้ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 28.5มม
  2. แผ่นหนา 8-12มม ให้ใช้ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 32มม
การแขวนวัสดุบนแผ่น ติดตั้งพุกพลาสติกปีกพีเสื้อเข้ากับผนังหรือฝ้า หลังจากนั้นติดตั้งตะปูเกลียวเข้าไปในพุก  เมื่อขัน
  ตะปูเกลียวยึดเข้ากับพุกจนสุดแล้ว ปีกของพุกจะขยายออก และยึดแน่นกับแผ่น
การยาแนวรอยต่อ ดูตารางด้านล่าง
การทาสี 1. ให้ทาสีน้ำพลาสติกประเภทสีรองพื้นปูนเก่าก่อน
  2. ทาสีจริงทับตามเฉดสีที่ต้องการ 1-2 ชั้น ควรเลือกใช้สีน้ำอะครีลิค
การติดวอลเปเปอร์ ควรติดตั้งด้วยวอลเปเปอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงเท่านั้น โดยใช้กาวติดวอลเปเปอร์ในการติดตั้ง
การปูกระเบื้อง ใช้ปูนกาวติดกระเบื้องในการติดตั้ง แต่ควรระวังไม่ให้มีการปูข้ามรอยต่อของแผ่น

 

ลักษณะการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน ความหนา อุปกรณ์ยาแนวรอยต่อ ลักษณะการติดตั้ง อุปกรณ์ยึดที่ใช้
  (มม)      
ฝ้าภายใน / ฝ้าภายนอก:     ยึดกับโครงคร่าวไม้ขนาด ตะปูตอกไม้ยาว 1" หรือ
- ไลท์         3.5   1.5x3" ระยะห่างโครงคร่าว 1.5"
- ขอบเรียบ         4.0 กาวพียูยาแนวตราช้าง ไม่เกิน 60ซม  
- ขอบเรียบ         6.0   ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก #24 ตะปูเกลียวปลายแหลม
- ขอบลาด         6.0 ปูนฉาบรอยต่อสมาร์ท หนา 0.55มม โดยไม่ต้อง ยาว 23มม ชนิดหัวฝังจม
    พลาสเตอร์ตราช้าง เจาะนำ  
ผนังภายใน:     ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก  ตะปูเกลียวปลายแหลม
- ขอบเรียบ         8.0 กาวพียูยาแนวตราช้าง C65 และ U66 #24 ยาว 23มม ชนิดหัวฝังจม
      หนา 0.55มม โดยไม่ต้อง  
- ขอบลาด         8.0 ปูนฉาบรอยต่อสมาร์ท เจาะนำ  
    พลาสเตอร์ตราช้าง    
ผนังภายนอก:     ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก  ตะปูเกลียวปลายสว่านมีปีก
- ขอบเรียบ         8.0 กาวพียูยาแนวตราช้าง C75 หนา 1.2-3.2มม ยาว 32มม ชนิดหัวฝังจม
         10.0   โดยไม่ต้องเจาะนำ  
         12.0