Picture of ไม้ฝาเฌอร่า

ไม้ฝาเฌอร่า


ไม้ฝาเฌอร่า ผลิตขึ้นจากวัสดุปูนซีเมนต์ ทราย ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี “ออโต้เคลฟ” จึงทำให้ ไม้ฝาเฌอร่า มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ปลวกไม่กิน ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่หดตัว ไม่บิดงอ และรองรับแรงกระแทกได้ดี

1. ไม้ฝาเฌอร่า: รุ่นมาตรฐาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก 

TSR69: เคลือบด้วยสีสูตรสะท้อนความร้อน = 69%

ขนาด (น x ก x ย) สี / ลาย น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสผู้ผลิต TSR
8มม x 15ซม x 300ซม สีธรรมชาติ / ลายสัก 5.4กก              70.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีธรรมชาติ / ลายสัก 7.2กก              94.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีธรรมชาติ / ลายสัก 7.2กก              94.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีธรรมชาติ / ลายสัก 9.6กก            125.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีธรรมชาติ / ลายชัยพฤกษ์ 5.4กก              70.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีธรรมชาติ / ลายชัยพฤกษ์ 7.2กก              94.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีธรรมชาติ / ลายชัยพฤกษ์ 7.2กก              94.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีธรรมชาติ / ลายชัยพฤกษ์ 9.6กก            125.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีเหลืองการะเวก / ลายสัก 5.4กก              85.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีเหลืองการะเวก / ลายสัก 7.2กก            114.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีเหลืองการะเวก / ลายสัก 7.2กก            114.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีเหลืองการะเวก / ลายสัก 9.6กก            151.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีสักน้ำผึ้ง / ลายสัก 5.4กก              85.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีสักน้ำผึ้ง / ลายสัก 7.2กก            114.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีสักน้ำผึ้ง / ลายสัก 7.2กก            114.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีสักน้ำผึ้ง / ลายสัก 9.6กก            151.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีฟ้าดุสิตา / ลายสัก 5.4กก            106.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีฟ้าดุสิตา / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีฟ้าดุสิตา / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีฟ้าดุสิตา / ลายสัก 9.6กก            190.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีแดงมะฮอกกานี / ลายสัก 5.4กก            106.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีแดงมะฮอกกานี / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีแดงมะฮอกกานี / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีแดงมะฮอกกานี / ลายสัก 9.6กก            190.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีน้ำตาลเมอร์โบ / ลายสัก 5.4กก            106.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีน้ำตาลเมอร์โบ / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีน้ำตาลเมอร์โบ / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีน้ำตาลเมอร์โบ / ลายสัก 9.6กก            190.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีไม้แดง / ลายสัก 5.4กก            106.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีไม้แดง / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีไม้แดง / ลายสัก 7.2กก            142.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีไม้แดง / ลายสัก 9.6กก            190.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีน้ำตาลประดู่ / ลายสัก 5.4กก              95.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีน้ำตาลประดู่ / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีน้ำตาลประดู่ / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีน้ำตาลประดู่ / ลายสัก 9.6กก            170.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีวอลนัท / ลายสัก 5.4กก              95.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีวอลนัท / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีวอลนัท / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีวอลนัท / ลายสัก 9.6กก            170.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีแดงเชอรี่ / ลายสัก 5.4กก              95.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีแดงเชอรี่ / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีแดงเชอรี่ / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีแดงเชอรี่ / ลายสัก 9.6กก            170.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีสักทรายทอง / ลายสัก 5.4กก              95.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีสักทรายทอง / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีสักทรายทอง / ลายสัก 7.2กก            127.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีสักทรายทอง / ลายสัก 9.6กก            170.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีสักทองแท้ / ลายสัก 5.4กก            121.00    
8มม x 20ซม x 300ซม สีสักทองแท้ / ลายสัก 7.2กก            162.00    
8มม x 15ซม x 400ซม สีสักทองแท้ / ลายสัก 7.2กก            162.00    
8มม x 20ซม x 400ซม สีสักทองแท้ / ลายสัก 9.6กก            215.00    
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีส้มคูลแอพริคอท / ลายสัก 5.4กก            121.00   TSR58
8มม x 20ซม x 300ซม สีส้มคูลแอพริคอท / ลายสัก 7.2กก            162.00   TSR58
8มม x 15ซม x 400ซม สีส้มคูลแอพริคอท / ลายสัก 7.2กก            162.00   TSR58
8มม x 20ซม x 400ซม สีส้มคูลแอพริคอท / ลายสัก 9.6กก            215.00   TSR58
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีฟ้าคูลไอริส / ลายสัก 5.4กก            121.00   TSR60
8มม x 20ซม x 300ซม สีฟ้าคูลไอริส / ลายสัก 7.2กก            162.00   TSR60
8มม x 15ซม x 400ซม สีฟ้าคูลไอริส / ลายสัก 7.2กก            162.00   TSR60
8มม x 20ซม x 400ซม สีฟ้าคูลไอริส / ลายสัก 9.6กก            215.00   TSR60
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีน้ำตาลมอล์ต / ลายสัก 5.4กก            106.00   TSR50
8มม x 20ซม x 300ซม สีน้ำตาลมอล์ต / ลายสัก 7.2กก            142.00   TSR50
8มม x 15ซม x 400ซม สีน้ำตาลมอล์ต / ลายสัก 7.2กก            142.00   TSR50
8มม x 20ซม x 400ซม สีน้ำตาลมอล์ต / ลายสัก 9.6กก            190.00   TSR50
             
8มม x 15ซม x 300ซม สีขาวบัวหิมะ / ลายสัก 5.4กก            121.00   TSR69
8มม x 20ซม x 300ซม สีขาวบัวหิมะ / ลายสัก 7.2กก            162.00   TSR69
8มม x 15ซม x 400ซม สีขาวบัวหิมะ / ลายสัก 7.2กก            162.00   TSR69
8มม x 20ซม x 400ซม สีขาวบัวหิมะ / ลายสัก 9.6กก            215.00   TSR69

 

2. ไม้ฝาสเปลนดิดเฌอร่า: กลึงขอบแบบงานไม้ธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

    * ไม้ฝาสเปลนดิดเฌอร่า มีจำหน่ายเฉพาะสีธรรมชาติเท่านั้น

ขนาด (น x ก x ย) รุ่น / ลาย น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสผู้ผลิต
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรชงโค / ผิวเรียบ 6.55กก            165.00  
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรชงโค / ลายชัยพฤกษ์ 6.55กก            165.00  
           
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรโกสน / ผิวเรียบ 6.33กก            190.00  
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรโกสน / ลายชัยพฤกษ์ 6.33กก            190.00  
           
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรนนทรี / ผิวเรียบ 6.33กก            210.00  
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรนนทรี / ลายชัยพฤกษ์ 6.33กก            210.00  
           
1ซม x 10ซม x 300ซม รุ่นโมเดิร์นสแทกเกอร์ / ผิวเรียบ 4.4กก            165.00  
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นโมเดิร์นสแทกเกอร์ / ผิวเรียบ 6.6กก            195.00  
1ซม x 20ซม x 300ซม รุ่นโมเดิร์นสแทกเกอร์ / ผิวเรียบ 8.8กก            240.00  
           
1ซม x 15ซม x 300ซม รุ่นวิจิตรศรีตรัง / ลายชัยพฤกษ์ 6.1กก            240.00  

 

3. อุปกรณ์เฌอร่า

ชื่อสินค้า ขนาด (น x ก x ย) น้ำหนัก บรรจุ ราคา/แผ่น รหัสผู้ผลิต
แผ่นปิดมุม สีธรรมชาติ 8มม x 7.5ซม x 300ซม 6.6กก 5แผ่น/แพค          210.00  
สกรูเกลี่ยวปล่อย FIX-W32G8 สำหรับโครงเหล็ก 1กก 500ตัว/กล่อง          540.00  
สกรูเกลี่ยวปล่อย FIX-T 1 1/4" สำหรับโครงไม้ 1.05กก 500ตัว/กล่อง          490.00  
ครอบปิดมุมโลหะ สีขาวราชาวดี 7.5ซม x 305ซม 0.8กก            750.00  
สีน้ำอะคริลิคเฌอร่า กลุ่มสีมาตรฐาน 0.946ลิตร 1.3กก            140.00  
สีน้ำอะคริลิคเฌอร่า กลุ่มสีพิเศษ 0.946ลิตร 1.3กก            140.00  
สีน้ำอะคริลิคเฌอร่า กลุ่มสีพรีเมียม 0.946ลิตร 1.3กก            160.00  
กลุ่มสีมาตรฐาน: 181 สีเหลืองการะเวก, 149 สักน้ำผึ้ง       
กลุ่มสีพิเศษ: 241 แดงมะฮอกกานี, 242 น้ำตาลเมอร์โบ, 243 น้ำตาลไม้แดง, 251 ฟ้าดุสิตา,
  252 ฟ้าไอรีส, 271 ส้มแอพริคอท, 244 น้ำตาลมอล์ต    
กลุ่มสีพรีเมี่ยม: สักทองแท้