บริษัท ยิ่งเจริญวัสดุก่อสร้าง 1968 จำกัด 
TEL: (66) 2899-3570-3 Fax: (66) 2899-1616 E-mail: niwatsan@yahoo.com

1) สำนักงานใหญ่ สาขากัลปพฤกษ์