คีรีบอร์ด

คีรีบอร์ด หรือ แผ่นไม้อัดเคลือบลาย ผลิตจากการนำกระดาษลายต่างๆ มาปิดผิวบนแผ่นไม้อัด, แผ่น MDF หรือ บนแผ่นเรียบ ตามต้องการ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาด (น x x ย) หน้า ไส้ รหัสยิ่งเจริญ
3.0mm x 1.22ม x 2.44ม ขาวหนึ่งหน้า MDF
3.2mm x 1.22ม x 2.44ม ขาวหนึ่งหน้า ไม้อัด