ฉนวนไมโครไฟรเบอร์ สำหรับงานบ้าน

ไมโครไฟเบอร์ รุ่นงานบ้าน และงานทั่วไป มีความสามารถในการป้องกันความร้อนสูง ประหยัดค่าไฟ กันเสียงรบกวน ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดนำ และ ทนแรงกด อายุการใช้งานนาน

รายละเอียด

ขนาด (น x ก x ย) ความหนาแน่น ฟอย รหัสผู้ผลิต
50มม x 0.6ม x 4ม 12กก/ม3   รอบด้าน  No.5
75มม x 0.6ม x 4ม 12กก/ม3   รอบด้าน  No.5
50มม x 1.22ม x 16.5ม 12กก/ม3   1 หน้า  R-7 1250
75มม x 1.22ม x 16.5ม 12กก/ม3   1 หน้า  R-10 1275
50มม x 1.22ม x 16.5ม 12กก/ม3   2 หน้า  R-7 1250
75มม x 1.22ม x 16.5ม 12กก/ม3   2 หน้า  R-10 1275