ฉนวนไมโครไฟรเบอร์ สำหรับทั่วไป

ไมโครไฟเบอร์ รุ่นงานบ้าน และงานทั่วไป มีความสามารถในการป้องกันความร้อนสูง ประหยัดค่าไฟ กันเสียงรบกวน ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดนำ และ ทนแรงกด อายุการใช้งานนาน

ใช้สำหรับบุภายในกำแพงเพื่อใช้กันเสียงได้

รายละเอียด

ขนาด (น x ก x ย) ความหนาแน่น ฟอย รหัสผู้ผลิต
25มม x 1.22ม x 30.50ม 16กก/ม3  ไม่มีฟอย  PLN1625
50มม x 1.22ม x 15.25ม 16กก/ม3  ไม่มีฟอย  PLN1650
25มม x 1.22ม x 30.50ม 24กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN2425
50มม x 1.22ม x 15.25ม 24กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN2450
25มม x 1.22ม x 15.25ม 32กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN3225
50มม x 1.22ม x 15.25ม 32กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN3250
25มม x 1.22ม x 2.44ม 32กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN3225
50มม x 1.22ม x 2.44ม 32กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN3250
25มม x 1.22ม x 2.44ม 48กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN4825
50มม x 1.22ม x 2.44ม 48กก/ม3   ไม่มีฟอย  PLN4850