ฉนวนไมโครไฟรเบอร์ สำหรับงานหลังคา

ไมโครไฟเบอร์ รุ่นงานบ้าน และงานทั่วไป มีความสามารถในการป้องกันความร้อนสูง ประหยัดค่าไฟ กันเสียงรบกวน ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดนำ และ ทนแรงกด อายุการใช้งานนาน

รายละเอียด

ขนาด (น x ก x ย) ความหนาแน่น ฟอย รหัสผู้ผลิต
50มม x 1.22ม x 16.5ม R-7กก/ม3  1 หน้า  FLS1250
75มม x 1.22ม x 11.50ม R-10กก/ม3  1 หน้า  FLS1275
75มม x 1.22ม x 30.5ม 16กก/ม3  1 หน้า  FLS1625
50มม x 1.22ม x 15.25ม 16กก/ม3  1 หน้า  FLS1650
25มม x 1.22ม x 30.5ม 24กก/ม3   1 หน้า  FLS2425
50มม x 1.22ม x 15.25ม 24กก/ม3   1 หน้า  FLS2450
25มม x 1.22ม x 15.25ม 32กก/ม3   1 หน้า  FLS3225
50มม x 1.22ม x 15.25ม 32กก/ม3   1 หน้า  FLS3250
25มม x 1.22ม x 2.44ม 32กก/ม3   1 หน้า  FLS3225
50มม x 1.22ม x 2.44ม 32กก/ม3   1 หน้า  FLS3250
25มม x 1.22ม x 2.44ม 48กก/ม3  1 หน้า  FLS4825
50มม x 1.22ม x 2.44ม 48กก/ม3  1 หน้า  FLS4850
       
50มม x 1.22ม x 16.5ม R-7กก/ม3  2 หน้า  FLD1250
75มม x 1.22ม x 11.5ม R-10กก/ม3  2 หน้า  FLD1275
75มม x 1.22ม x 30.5ม 16กก/ม3  2 หน้า  FLD1625
50มม x 1.22ม x 15.25ม 16กก/ม3  2 หน้า  FLD1650
25มม x 1.22ม x 30.5ม 24กก/ม3   2 หน้า  FLD2425
50มม x 1.22ม x 15.25ม 24กก/ม3   2 หน้า  FLD2450
25มม x 1.22ม x 15.25ม 32กก/ม3   2 หน้า  FLD3225
50มม x 1.22ม x 15.25ม 32กก/ม3   2 หน้า  FLD3250
25มม x 1.22ม x 2.44ม 32กก/ม3   2 หน้า  FLD3225
50มม x 1.22ม x 2.44ม 32กก/ม3   2 หน้า  FLD3250
25มม x 1.22ม x 2.44ม 48กก/ม3  2 หน้า  FLD4825
50มม x 1.22ม x 2.44ม 48กก/ม3  2 หน้า  FLD4850