บานประตู MDF

บานประตู MDF ผลิตจากโรงงานเอกชนทั่วไป โดยสามารถสั่งผลิตขนาดที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานได้

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาด (ก x ส x น) ประเภท ผิวหน้า
70ซม x 180ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ยาง 
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ยาง 
80ซม x 180ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ยาง 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ยาง 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ยาง 
100ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ยาง 
     
70ซม x 180ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สัก 
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สัก 
80ซม x 180ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สัก 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สัก 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สัก 
100ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สัก