ประตูลูกฟัก

ประตูลูกฟัก เป็นประตูสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง โดยมีลายและทำสีให้เสร็จเรียบร้อย

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาด (ก x ส x น) ประเภท ลาย
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สุโขทัย 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สุโขทัย 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  สุโขทัย 
     
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ศรีวิชัย 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ศรีวิชัย 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ศรีวิชัย 
     
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ลานนา 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ลานนา 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ลานนา 
     
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ทวาราวดี 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ทวาราวดี 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ทวาราวดี 
     
70ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ลพบุรี 
80ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ลพบุรี 
90ซม x 200ซม x 35มม ภายในไส้ MDF  ลพบุรี