พุกเหล็ก

รายละเอียด

<table border=”0″ width=”676″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″><colgroup> <col width=”159″ /> <col width=”133″ /> <col width=”68″ /> <col width=”80″ /> <col width=”78″ /> <col width=”86″ /> <col width=”72″ /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class=”xl67″ width=”159″ height=”24″><span style=”font-size: small;”><strong>บรรจุ</strong></span></td>
<td class=”xl66″ width=”133″><span style=”font-size: small;”><strong>รหัสสินค้า</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td class=”xl74″ align=”left” height=”24″><span style=”font-size: small;”>100 เส้น/ถุง</span></td>
<td class=”xl79″ width=”133″>8852429300672</td>
</tr>
</tbody>
</table>