อุปกรณ์สำหรับแขวน

ใช้สำหรับยึดโครงผนัง ตัวซี และ ยูเข้าด้วยกัน

  • ขนาดความยาว: 25 mm, 38 mm

รายละเอียด

สินค้า บรรจุ รหัสสินค้า
ขอเพดาน 1 ชิ้น 8852429300733
ขอตาเดียว 6 ชิ้น/กล่อง 8852429307298
ขอสองตา 6 ชิ้น/แพ็ค 8852429307304
ขอปลั๊กเกลียว (GAH 47) 4 ชิ้น/แพ็ค 8852429308691
ขอปลั๊กเกลียว (GAP 50) 4 ชิ้น/แพ็ค 8852429308707
ปลั๊ก 10 กก. 4 ชิ้น/แพ็ค 8852429307328
ปลั๊ก 30 กก. ความหนาไม่เกิน 15 มม 4 ชิ้น/แพ็ค 8852429307335
ปลั๊ก 30 กก. ความหนาไม่เกิน 27 มม 4 ชิ้น/แพ็ค 8852429307342