เฌอร่าบอร์ด

รายละเอียด

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (น x ก x ย) ขอบ น้ำหนัก งาน
เฌอร่าบอร์ด 3.2มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 14.10กก งานฝ้า
เฌอร่าบอร์ด 4มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 17.62กก งานฝ้า
เฌอร่าบอร์ด 6มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 26.83กก งานผนัง
เฌอร่าบอร์ด 8มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 35.77กก งานผนัง
เฌอร่าบอร์ด 10มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 44.71กก งานผนัง
เฌอร่าบอร์ด 12มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 53.65กก งานผนัง
เฌอร่าบอร์ด 15มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 64.58กก งานพื้น
เฌอร่าบอร์ด 18มม x 1.2ม x 2.4ม ขอบเรียบ 77.50กก งานพื้น
เฌอร่าบอร์ด 20มม x 1.2ม x 2.4ม  ขอบเรียบ 86.11กก งานพื้น

7