โครงคร่าวและอุปกรณ์ตราช้าง (ผนัง-พลัสวอลล์)

รายละเอียด

โครงคร่าวพลัสวอลล์ ตัวซี

ขนาด  ชื่อสินค้า  น้ำหนัก บรรจุ
50มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวซี 50 1.20 กก 10/50/200 เส้น/มัด
64มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวซี 64 1.33 กก 10/50/200 เส้น/มัด
74มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวซี 74 1.42 กก 10/50/200 เส้น/มัด

โครงคร่าวผนัง พลัสวอลล์ ตัวยู

ขนาด  ชื่อสินค้า  น้ำหนัก บรรจุ
52มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวยู 52 1.03 กก 10/50/200 เส้น/มัด
66มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวยู 66 1.16 กก 10/50/200 เส้น/มัด
76มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวยู 76 1.26 กก 10/50/200 เส้น/มัด

โครงคร่าวซอยผนัง พลัสวอลล์ ตัวยู

ขนาด  ชื่อสินค้า  น้ำหนัก บรรจุ
52มม x 30มม x 600มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวยูซอย 52 0.21 กก 10/50/200 เส้น/มัด
66มม x 30มม x 600มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวยูซอย 66 0.23 กก 10/50/200 เส้น/มัด
76มม x 30มม x 600มม x 0.40 มม พลัสวอลล์ ตัวยูซอย 76 1.25 กก 10/50/200 เส้น/มัด

อุปกรณ์-ประกอบผนังยิปซั่ม

ขนาด  ชื่อสินค้า น้ำหนัก บรรจุ
ยาว 25มม สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม 25มม 500 ชิ้น/กล่อง
ยาว 38มม สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม 38มม 600 ชิ้น/กล่อง
ยาว 10มม สกรูยิงโครงคร่าวยิปซัม 10มม 500 ชิ้น/กล่อง
(ใช้สำหรับยึดโครงผนังCและUเข้าด้วยกัน) คีมยํ้าโครง 1 ชิ้น/กล่อง
แบรกเก็ตติดโครงผนัง 20 ชิ้น/มัด

อุปกรณ์-ปูนยิปซัม และเทปผ้า

ขนาด  ชื่อสินค้า น้ำหนัก บรรจุ
ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ พลาส120 25 กก/ถุง
(กว้าง) 5ซมx25ม เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ
(ธรรมดา) 3.5ซมx20ม เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ