โครงคร่าวและอุปกรณ์ตราช้าง (ผนัง-โปรวอลล์)

รายละเอียด

โครงคร่าวโปร ตัวซี

ขนาด  ชื่อสินค้า  บรรจุ รหัสสินค้า
50มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52 มม โปรวอลล์ ตัวซี 50 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171623
64มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวซี 64 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171630
74มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวซี 74 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171647
92มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวซี 92 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171654

โครงคร่าวผนัง โปรวอลล์ ตัวยู

ขนาด  ชื่อสินค้า  บรรจุ รหัส
52มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52 มม โปรวอลล์ ตัวยู 52 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171708
66มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52 มม โปรวอลล์ ตัวยู 66 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171715
76มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวยู 76 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171722
94มม x 34(36)มม x 3000มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวยู 94 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171739

โครงคร่าวซอยผนัง โปรวอลล์ ตัวยู

ขนาด  ชื่อสินค้า  บรรจุ รหัส
52มม x 30มม x 600มม x 0.52 มม โปรวอลล์ ตัวยูซอย 52 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171708
66มม x 30มม x 600มม x 0.52 มม โปรวอลล์ ตัวยูซอย 66 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171715
76มม x 30มม x 600มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวยูซอย 76 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171722
94มม x 30มม x 600มม x 0.52มม โปรวอลล์ ตัวยูซอย 94 10/50/200 เส้น/มัด 8852429171739

อุปกรณ์-ประกอบผนังยิปซั่ม

ขนาด  ชื่อสินค้า น้ำหนัก บรรจุ
ยาว 25มม สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม 25มม 500 ชิ้น/กล่อง
ยาว 38มม สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม 38มม 600 ชิ้น/กล่อง
ยาว 10มม สกรูยิงโครงคร่าวยิปซัม 10มม 500 ชิ้น/กล่อง
(ใช้สำหรับยึดโครงผนังCและUเข้าด้วยกัน) คีมยํ้าโครง 1 ชิ้น/กล่อง
แบรกเก็ตติดโครงผนัง 20 ชิ้น/มัด

อุปกรณ์-ปูนยิปซัม และเทปผ้า

ขนาด  ชื่อสินค้า น้ำหนัก บรรจุ
ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ พลาส120 25 กก/ถุง
(กว้าง) 5ซมx25ม เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ
(ธรรมดา) 3.5ซมx20ม เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ