ไมโครซิลลิ่ง

ไมโครซิลลิ่ง ใช้สำหรับติดตั้งบนโครงคร่าวเพดานทีบาร์ มีคุณสมบัติดูดซับเสียง ลดเสียงรบกวนภายในห้อง เหมาะกับอาคารต่างๆ

รายละเอียด

ขนาด (น x ก x ย) ความหนาแน่น / ฟอย บรรจุ รหัสผู้ผลิต
19มม x 0.6ม x 0.6ม 60กก/ม3 ไม่มีฟอย 40แผ่น/กล่อง No.862
19มม x 0.6ม x 0.6ม 60กก/ม3 มีฟอย 40แผ่น/กล่อง No.862