ไม้อัดแฟนซี

ไม้อัดแฟนซีใช้สำหรับทำหน้าเฟอร์นิเจอร์ หน้าประตู และตกแต่งภายในทั่วไป

รายละเอียด

ขนาด (น x x ย) หน้า/ลาย หน้า/ลาย รหัสยิ่งเจริญ
3.2มม x 1.22ม x 2.44ม สักเทียม (อิตาลี) เส้น
3.2มม x 1.22ม x 2.44ม สักธรรมชาติเส้น
3.2มม x 1.22ม x 2.44ม บีชเส้น บีชภูเขา
3.2มม x 1.22ม x 2.44ม แอชเส้น แอชเส้น