DAIKEN ระบบยิงเข้าแผ่นยิปซั่ม (DAI-LOTONE)

แผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียง DAIKEN ระบบยิงเข้าแผ่นยิปซั่ม สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผลิตโดยเทคโนโลยีอันทันสมัยยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวในตลาด หลังการติดตั้งเสร็จ ฝ้าเพดานในห้องจะแลดูเป็นผืนเดียว โดยไม่เห็นรอยต่อระหว่างแผ่นในระดับสายตา

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

1. ข้อมูลสินค้า

ขนาด (น x ก x ย) ลาย ระบบ ขอบ จำนวนต่อกล่อง  รหัสยิ่งเจริญ
9มมx300มมx600มม  Travertine  แผ่นยิง ขอบเรียบ 18แผ่น/กล่อง PSAAD101
12มมx300มมx600มม  Rib101 แผ่นยิง ขอบเรียบ 18แผ่น/กล่อง PSAAD102

2. คุณสมบัติด้านเทคนิค สำหรับความหนา 9 มม

คุณสมบัติด้านเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
ความชื้นในแผ่น (%) 1.50% JIS A 6301
ความต้านแรงดึง (kgf/cm2) 25kgf/cm2 JIS A 6301
ไม่ลามไฟ ได้รับมาตรฐานจาก Japanese Minister of Construction ใบอนุญาติเลขที่ 1021 จากประเทศญี่ปุ่น
การทดสอบการทนไฟ Class 0 BS476 Part 6
อัตราลามไฟ Class 1 (0-25) ASTM-E84
Class A U.S. Federal Specification SS-S-118B
20 Underwriters Laboratories Inc.
Class 1 BS476 Part 7
ค่านำความร้อน 0.051 kcal/mh °C  JIS A 1412

3. คุณสมบัติด้านเทคนิค สำหรับความหนา 12 มม และ 15 มม

คุณสมบัติด้านเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
ความชื้นในแผ่น (%) 2.00% JIS A 6301
ความต้านแรงดึง (kgf/cm2) 17kgf/cm2 JIS A 6301
ไม่ลามไฟ ได้รับมาตรฐานจาก Japanese Minister of Construction ใบอนุญาติเลขที่ 2026/BS476 Part 4 จากประเทศญี่ปุ่น
การทดสอบการทนไฟ Class 0 BS476 Part 6
อัตราลามไฟ Class 1 (0-25) ASTM-E84
Class A U.S. Federal Specification SS-S-118B
20 Underwriters Laboratories Inc.
Class 1 BS476 Part 7
ค่านำความร้อน 0.045 kcal/mh °C  JIS A 1412

 

4. ค่าการดูดซับเสียง และลดเสียงสะท้อนภายในห้อง (NRC)

NRC เป็นค่าการวัดการดูดซับเสียงของแผ่นฝ้า โดยวัดค่าเป็นค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ ระหว่างช่วง

0-1.0 ที่ระดับความถี่ 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz และ 4000Hz  ตามมาตรฐาน ASTM C 423

ความถี่ (Hz) Noise Reduction Coefficient (NRC)
9มม 12มม 15มม
125 0.29 0.33 0.36
250 0.26 0.26 0.28
500 0.38 0.50 0.52
1000 0.62 0.63 0.64
2000 0.78 0.80 0.80
4000 0.95 0.95 0.97
ค่าเฉลี่ย NRC 0.48-0.53 0.53-0.57 0.55-0.60

 

5. ค่าการลดเสียงลอดผ่านระหว่างห้อง (CAC)

CAC เป็นการวัดประสิทธิภาพของวัสดุในการป้องกันเสียงลอดผ่านจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง

โดยวัดเป็นค่าเดซิเบล (dB) ตามมาตรฐาน ASTM E 413

ความถี่ (Hz) dB (เดซิเบล)
9มม 12มม 15มม
125 17 18 20
250 20 28 29
500 23 34 36
1000 28 37 39
2000 32 38 40
4000 30 38 40

 

6. วิธีติดตั้ง

ทากาวลาเท็กซ์ที่หลังแผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียง DAIKEN  ในปริมาณ 45-55 กรัม / แผ่น  แล้วใช้

ปืนลมยิงแม็กยิงที่ด้านหน้าแผ่น   ทับลงบนแผ่นยิปซั่ม โดยใช้แม็กในปริมาณ 30-45 ตัว / แผ่น

โดยวางแผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียง DAIKEN ในลักษณะสลับฟันปลา

 

7. ทำไมต้องเจาะจงใช้แผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียงยี่ห้อ DAIKEN?

– ไม่มีสารใยหิน: ปราศจากสารใยหิน หรือ Asbestos ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

– ไม่ลามไฟ: เป็นวัสดุไม่ลามไฟ และคงสภาพหลังจากเกิดเพลิงไหม้ แก๊ส ควัน และ ความร้อน

– DAIKEN เป็นเพียงยี่ห้อเดียว ที่มีระบบยิงเข้าแผ่นยิปซั่ม ที่สามารถต่อชนกันโดยไม่เห็นรอยต่อ

 

8. การรับประกัน

แผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียง DAIKEN รับประกันการแอ่นตัว หรือตกท้องช้างนานถึง 10 ปี

หลังจากการติดตั้ง ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

8.1 ต้องติดตั้งภายหลังจากที่ปูนฉาบต่างๆ แห้งเรียบร้อยแล้ว

8.2 ต้องติดตั้งหลังจากที่งานอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย เช่น ติดตั้งประตู หน้าต่าง และเดินสายไฟ

8.3 การติดตั้งแผ่นฝ้าจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80%

8.4 สถานที่ติดตั้งต้องมีระบบการระบายอากาศที่ดี