ไม้อัดฟิล์ม

ไม้อัดฟิล์ม หรือ ไม้อัดหล่อแบบ หรือ บางคนเรียกว่า ไม้อัดดำ ใช้สำหรับงานก่อสร้างหล่อแบบต่างๆ ผิวของไม้อัดเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มบางๆ อัดด้วยความร้อนสูง มีความลื่น จึงสามารถนำมาใช้ในงานหล่อแบบได้จำนวนหลายครั้งต่อหนึ่งหน้า

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาด (น x x ย) รุ่น รหัสยิ่งเจริญ
15.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไส้ต่อ
15.0มม x 1.22ม x 2.44ม ฟูจิ
15.0มม x 1.22ม x 2.44ม มาเลย์
18.0มม x 1.22ม x 2.44ม ไส้ต่อ
18.0มม x 1.22ม x 2.44ม ฟูจิ