MDF

MDF คือการนำชิปไม้ยางพารามาบดอัดเป็นแท่งไฟเบอร์ขนาดเล็ก ผสมด้วยกาว และอัดเป็นแผ่นโดยความร้อนสูง

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาด (น x x ย) ชนิดกาว รหัสยิ่งเจริญ
2.6มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
4.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
6.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
9.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
12.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
15.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
18.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน
25.0มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน