ELEPHANT Stud&Acc (Tbar Ceiling-Metric System)

Description

โครงคร่าวเพดานทีบาร์ตราช้าง 32

ขนาด (ส x x ย) ชื่อสินค้า / ระบบ น้ำหนัก บรรจุ
32มม x 24มม x 3.60ม เมนที 32 / เมตริก 1.04กก 25 เส้น/กล่อง

โครงคร่าวเพดานทีบาร์ตราช้าง 38

ขนาด (ส x x ย) ชื่อสินค้า / ระบบ น้ำหนัก บรรจุ
38มม x 24มม x 3.60ม เมนที 38 / เมตริก 1.08กก 25 เส้น/กล่อง

โครงซอยทีบาร์ 60 มม

ขนาด (ส x x ย) ชื่อสินค้า / ระบบ น้ำหนัก บรรจุ
25มม x 24มม x 600มม ครอส 60 มม / เมตริก 0.15 กก 75 เส้น/กล่อง

โครงซอยทีบาร์ 120 มม

ขนาด (ส x x ย) ชื่อสินค้า / ระบบ น้ำหนัก บรรจุ
25มม x 24มม x 1200มม ครอส 120 มม / เมตริก 0.27 กก 50 เส้น/กล่อง

โครงริมทีบาร์

ขนาด (ส x x ย) ชื่อสินค้า / ระบบ น้ำหนัก บรรจุ
22มม x 22มม x 3000มม โครงริม / ใช้ได้ทุกระบบ 0.47 กก 50 เส้น/กล่อง

อุปกรณ์ต่างๆ

ขนาด  ชื่อสินค้า น้ำหนัก บรรจุ
O 4มม; ยาว 600มม ลวดแขวนท่อนบน 0.0594 กก 40 เส้น/มัด
O 4มม; ยาว 1100มม ลวดแขวนท่อนบน 0.1089 กก 40 เส้น/มัด
O 4มม; ยาว 2100มม ลวดแขวนท่อนบน 0.2079 กก 40 เส้น/มัด
O 4มม; ยาว 3000มม ลวดแขวนท่อนบน 0.2970 กก 40 เส้น/มัด
O ภายนอก 6มม; O ภายใน 4มม พุกเหล็ก 0.1 กก 100 ชิ้น/ถุง
หนา 1.5มม ฉากยึดท้องพื้น 0.05 กก  100 ชิ้น/ถุง
หนา 0.6มม สปริงล็อกตราช้าง 0.01 กก 40 ชิ้น/ถุง