DAIKEN ระบบวางทีบาร์ (EXCEL-TONE MR)

แผ่นฝ้าแอคูสติค DAIKEN ระบบวางทีบาร์ มีลายต่างๆ ให้เลือกมากมาย เช่น ลาย Travertine Delica, New NDF และ New Constellation ที่ดูทันสมัย เหมาะสำหรับการติดตั้งในล็อบบี้โรงแรม ร้านค้า และ โถงทางเข้าของอาคารต่างๆ

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

1. ข้อมูลสินค้า

 

ขนาด (น x x ย) ลาย ระบบ ขอบ จำนวนต่อกล่อง รหัสยิ่งเจริญ
12มมx600มมx600มม Travertine Delica ระบบยิปซัม ขอบเรียบ 12แผ่น/กล่อง PSAAD016
15มมx593มมx593มม New NDF ระบบเมตริก ขอบบังใบ 12แผ่น/กล่อง PSAAD004
15มมx600มมx600มม Travertine Delica ระบบยิปซัม ขอบบังใบ 12แผ่น/กล่อง PSAAD014
12มมx600มมx1200มม Travertine Delica ระบบยิปซัม ขอบเรียบ 10แผ่น/กล่อง PSAAD006
12มมx600มมx1200มม New NDF ระบบยิปซัม ขอบเรียบ 10แผ่น/กล่อง PSAAD007
15มมx600มมx1200มม Travertine Delica ระบบยิปซัม ขอบเรียบ 10แผ่น/กล่อง PSAAD008

2. คำอธิบายเรื่องระบบ

ระบบ คำอธิบาย
ระบบยิปซั่ม โครงคร่าวยาว:
3.63ม (เมนที), 0.605ม (ครอส) และ 1.21ม (ครอส)
  ขนาดแผ่น DAIKEN: 60ซมx60ซม หรือ 60ซมx120ซม  
ระบบเมตริก โครงคร่าวยาว:
3.6ม (เมนที), 0.6ม (ครอส) และ 1.2ม (ครอส)
  ขนาดแผ่น DAIKEN: 59.3ซมx59.3ซม หรือ 59.3ซมx119.3ซม
หมายเหตุ: ถ้าใช้ระบบแผ่น DAIKEN และ โครงคร่าวไม่สัมพันธ์กัน  แผ่น DAIKEN อาจจะหลวมไป (วางบนโครงคร่าว
แล้วจะหล่นลงมา) หรือ แผ่น DAIKEN ไม่สามารถวางบนโครงคร่าวได้ (เนื่องจากขนาดแผ่นใหญ่กว่าโครงคร่าว)

 

3. คุณสมบัติด้านเทคนิค สำหรับความหนา 12 มม และ 15 มม

คุณสมบัติด้านเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
ความชื้นในแผ่น (%) 2.00% JIS A 6301
ความต้านแรงดึง (kgf/cm2) 17kgf/cm2 JIS A 6301
ไม่ลามไฟ ได้รับมาตรฐานจาก Japanese Minister of Construction ใบอนุญาติเลขที่ 2026/BS476 Part 4 จากประเทศญี่ปุ่น
การทดสอบการทนไฟ Class 0 BS476 Part 6
อัตราลามไฟ Class 1 (0-25) ASTM-E84
Class A U.S. Federal Specification SS-S-118B
20 Underwriters Laboratories Inc.
Class 1 BS476 Part 7
ค่านำความร้อน 0.045 kcal/mh °C  JIS A 1412

 

4. ค่าการดูดซับเสียง และลดเสียงสะท้อนภายในห้อง (NRC)

NRC เป็นค่าการวัดการดูดซับเสียงของแผ่นฝ้า โดยวัดค่าเป็นค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ ระหว่างช่วง

0-1.0 ที่ระดับความถี่ 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz และ 4000Hz  ตามมาตรฐาน ASTM C 423

ความถี่ (Hz) Noise Reduction Coefficient (NRC)
9มม 12มม 15มม
125 0.29 0.33 0.36
250 0.26 0.26 0.28
500 0.38 0.50 0.52
1000 0.62 0.63 0.64
2000 0.78 0.80 0.80
4000 0.95 0.95 0.97
ค่าเฉลี่ย NRC 0.48-0.53 0.53-0.57 0.55-0.60

 

5. ค่าการลดเสียงลอดผ่านระหว่างห้อง (CAC)

CAC เป็นการวัดประสิทธิภาพของวัสดุในการป้องกันเสียงลอดผ่านจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง

โดยวัดเป็นค่าเดซิเบล (dB) ตามมาตรฐาน ASTM E 413

ความถี่ (Hz) dB (เดซิเบล)
9มม 12มม 15มม
125 17 18 20
250 20 28 29
500 23 34 36
1000 28 37 39
2000 32 38 40
4000 30 38 40

 

6. วิธีติดตั้ง

วางแผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียง DAIKEN แบบขอบเรียบ หรือ ขอบบังใบบนโครงคร่าวทีบาร์ โดยต้องแน่ใจว่า

ระบบแผ่น DAIKEN และ โครงคร่าวต้องสัมพันธ์กัน เช่น แผ่นเป็นระบบยิปซั่ม  เพราะฉะนั้น โครงคร่าวก็ต้อง

เป็นระบบยิปซั่มด้วย

* โดยให้ดูคำอธิบายประกอบจากข้อ 2 หัวข้อ คำอธิบายเรื่องระบบ

 

7. ทำไมต้องเจาะจงใช้แผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียงยี่ห้อ DAIKEN?

– ไม่มีสารใยหิน: ปราศจากสารใยหิน หรือ Asbestos ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

– ไม่ลามไฟ: เป็นวัสดุไม่ลามไฟ และคงสภาพหลังจากเกิดเพลิงไหม้ แก๊ส ควัน และ ความร้อน

– DAIKEN มีลายที่ทันสมัยให้เลือก เช่น Travertine Delica, New NDF และ New Constellation

 

8. การรับประกัน

แผ่นฝ้าแอคูสติคเก็บเสียง DAIKEN รับประกันการแอ่นตัว หรือตกท้องช้างนานถึง 10 ปี

หลังจากการติดตั้ง ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

8.1 ต้องติดตั้งภายหลังจากที่ปูนฉาบต่างๆ แห้งเรียบร้อยแล้ว

8.2 ต้องติดตั้งหลังจากที่งานอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย เช่น ติดตั้งประตู หน้าต่าง และเดินสายไฟ

8.3 การติดตั้งแผ่นฝ้าจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80%

8.4 สถานที่ติดตั้งต้องมีระบบการระบายอากาศที่ดี